Zákazková výroba

  • trieskové obrábanie CNC, NC, konvenčné
  • zváranie kovových konštrukcii,
  • projektová dokumentácia,
  • voľné liatie hliníka,
  • mazacie systémy.